Opdracht Renaissance Hotel

Het huidige hotel bestaat uit 3 panden, waarvan het hoofdvolume ligt aan het Kattengat en het Hekelveld. De overige gebouwen bevinden zich in de stegen tussen het Kattengat en de Nieuwendijk, waarvan het middelste gebouw momenteel een ongebruikte parkeergarage is.

In de stegen heerst veel onveiligheid door alle anonieme en gesloten gevels die zich hier bevinden. De gevels van het hoofdvolume komen ook erg gesloten over, met name doordat het begane grond niveau zich onder het straatniveau bevindt en er geen entrees zijn aan de doorgaande wegen.

Het uitgangspunt van de grondige verbouwing is dan ook om het gebouw veel toegankelijker te maken en de gesloten plint te openen naar de straat. Ook zal de omgeving veiliger gemaakt worden met het nieuwe ontwerp, waar verduurzaming en vergroening een belangrijk speerpunt in is. Dit alles wordt gerealiseerd door het niveau van de begane grond aan straatzijde op te hogen langs het Kattengat en Hekelveld, grote vides te introduceren en een hoge plint te maken met veel glas. De gevels aan deze straten zal geheel vernieuwd worden, waarbij wel de ritmiek van de gevelopeningen van de Klerk wordt aangehouden.
In de stegen komen functies als een meeting center in een ranke serre en hotelkamers met groene gevels. Ook zal er een zelfstandig restaurant in de plint komen en een toegang naar de spectaculaire rooftopbar met uitzichten op het historische centrum van Amsterdam.

Het hotel zal worden uitgebreid van 400 naar 500 kamers. Dit zal gerealiseerd worden door de parkeergarage te vervangen door een nieuwbouw en in het binnenhof van het hoofdvolume een houten toren, ‘De Boom’, te bouwen. Door deze te verbinden met het bestaande gebouw met een lichtkap wordt het binnenhof een binnenruimte, waar ‘De Boom’ centraal staat.

Start van het project Q1-2023

Het project omvat qua afbouw ca. 20.000m2 ms-wanden, 7.500m2 ms-plafonds, 1000m2 akoestische plafonds, 800m1 gipskoven en 1200m2 droogbouw renovatievloeren

Wij realiseren hier de afbouw voor Kondor Wessels Amsterdam die wij uiteraard zeer dankbaar zijn voor het in ons gestelde vertrouwen.